Select your currency
Select your language
OK
0

Produkt dodany do koszyka

Ilość:

Razem:

Produktów w koszyku: 0 Jest 1 produkt w koszyku.

Produkty razem:

Dostawa razem:  Do wyceny

Razem:

Spend more and receive $ 58.50 voucher
Place this order and get $ 58.50 voucher

Regulamin zakupów

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym regulaminem przed rozpoczęciem użytkowania strony www.raspberryheels.com
Użytkowanie naszej strony oznacza zaakceptowanie w pełni postanowień poniższego regulaminu. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z którymś z postanowień prosimy o opuszczenie strony. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Użytkownika z zawartych w nim zasad.


Wyłączenie odpowiedzialności

Z zachowaniem Państwa ustawowych praw, niniejsza strona oraz wszystkie informacje, tekst, nazwy, obrazy, zdjęcia, znaki logo, linki i ikony oraz inne materiały (bez ograniczeń) są dostarczane zgodnie z zasadą “AS IS” (tak jak jest) bez wyraźnej lub domniemanej gwarancji lub potwierdzania oświadczenia. W szczególności nie gwarantujemy ani nie przedstawiamy oświadczenia dotyczącego dokładności lub kompletności informacji zawartych na niniejszej stronie. Nie gwarantujemy także, iż korzystanie ze strony nie będzie podlegało zakłóceniom lub błędom, lub że strona oraz jej serwery są wolne od wirusów i defektów komputerowych.

Malinowe Obcasy nie będą ponosić odpowiedzialności w stosunku do jakiejkolwiek osoby za szkody lub straty wynikłe z wykorzystywania jakichkolwiek informacji zawartych na naszej stronie pod względem ich poprawności, precyzyjności, adekwatności, użyteczności, aktualności i wiarygodności.


Błędy typograficzne (Literówki)

W przypadku gdy produkt wystawiony jest do sprzedaży w niewłaściwej cenie w związku z błędem typograficznym (literówka) lub błędną informacją otrzymaną od producenta, Malinowe Obcasy mają prawo odmówić realizacji takiego zamówienia lub je anulować nawet jeśli zamówienie zostało potwierdzone a płatność pobrana. W sytuacji gdy takie zamówienie zostanie anulowane płatność zostanie zawrócona w sposób jaki została pobrana. Malinowe Obcasy dołożą wszelkich starań aby prezentowane na stronie ilustracje i zdjęcia były jak najwierniejsze oryginałowi jednakże istnieje możliwość wystąpienia różnic kolorystycznych między prezentacją internetową a wyglądem oryginału za które nie ponosimy odpowiedzialności.


Zmiany regulaminu

Wszystkie postanowienia regulaminu dotyczą Użytkowników strony od momentu wejścia na nią do zakończenia procesu rejestracji lub zakupu towaru. Malinowe Obcasy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu w dowolnym czasie i bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany, korekty lub uzupełnienia regulaminu wchodzą w życie z dniem ich wprowadzenia i umieszczenia na stronie internetowej sklepu.


Linki zewnętrzne

Aby zapewnić sobie wzrost liczby osób odwiedzających naszą stronę Malinowe Obcasy mogą wybrać strony zewnętrzne, które będą posiadać linki do naszej witryny www. Jednak nawet jeśli strona zewnętrzna jest w jakiś sposób związana z Malinowymi Obcasami, ma ona swój niezależny od nas regulamin i Malinowe Obcasy nie nie ponoszą odpowiedzialności za treści na tych stronach zawarte, za akcje przez nie podejmowane, zatem Użytkownik odwiedza wspomniane strony zewnętrzne wyłącznie na własną odpowiedzialność. Jednocześnie Malinowe Obcasy działając w celu ochrony i ulepszania własnej strony internetowej oraz linków na niej zawartych ceni sobie uwagi dotyczące zarówno własnej strony oraz stron do i od których się „linkuje”.


Waluta

Wszelkie płatności w opcjach „Przelew” oraz „Za zaliczeniem pocztowym” będą dokonywane w Polskich Złotych (PLN). Płatności kartami kredytowymi (Visa/MasterCard/American Express) będą dokonywane poprzez bliźniaczą firmę także należącą do NSQUARED: Urban Daisy – Ilustris i dokonywane będą w Dolarach Kanadyjskich (CAD). Kurs wymiany waluty obliczany będzie przez Państwa bank, i nie jest zależny od RASPBERRY HEELS.

Ceny podane w innych niż PLN walutach są cenami podanymi TYLKO I WYŁĄCZNIE w celach informacyjnych i porównawczych. Kursy walut są płynne i przelicznik może nie być dokładny za co Malinowe Obcasy nie ponoszą odpowiedzialności.


Płatności

Oferujemy następujące formy płatności:
- kartami płatniczymi – VISA, MasterCard, American Express
- przelew na konto bankowe
- płatność przy odbiorze (za pobraniem) tylko na terenie Polski

Płatność będzie pobrana z Twojej karty płatniczej w momencie wysyłki towaru. Jeśli któregoś z zamówionych towarów nie mamy na stanie, płatność będzie pobrana dopiero w momencie wysyłania ponownie dostępnego towaru, a wysyłka będzie bezpłatna. Jeśli z jakiegoś powodu zamówienie nie może być zrealizowane poinformujemy o tym mailowo lub telefonicznie. W tym momencie istnieje możliwość anulowania zamówienia częściowo lub w całości bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Artykuły zniszczone

W przypadku gdy zamówiony towar dociera do Państwa uszkodzony należy przedsięwziąć następujące kroki:

Zamawiający powinien odmówić odebrania widocznie zniszczonej przesyłki

LUB

Jeśli przesyłka została odebrana a towar wewnątrz jest uszkodzony Zamawiający winien zgłosić ten fakt pisemnie do Malinowych Obcasów w ciągu 7 dni od otrzymania przesyłki. Zamawiający musi zachować uszkodzoną przesyłkę w całości (opakowanie, paragon lub/i fakturę oraz zawartość przesyłki). Malinowe Obcasy nie ponoszą odpowiedzialności za straty i uszkodzenia wynikające z metod pracy firmy kurierskiej jednakże dołożymy wszelkich starań aby rozwiązać problemy mogące powstać w w/w sytuacji. Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 14 dni roboczych.
Reklamacja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania obuwia, wynikłych z naturalnego zużycia obuwia, lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

Przepływ informacji

Malinowe obcasy mogą informować do swoich Użytkowników i Klientów przez wysłanie emaila, zamieszczenie ogólnej informacji na witrynie www, poprzez marketing bezpośredni lub telefonicznie pod adresy/numery kontaktowe pozostawione w naszej bazie.


Prawa autorskie

Wszelkie prawa, łącznie z prawami autorskimi i prawami dotyczącymi bazy danych, do niniejszej strony i jej zawartości stanowią własność Malinowych Obcasów. Niedozwolone jest kopiowanie, powielanie, przedruk, kopiowanie na inny nośnik elektroniczny, publikowanie, nadawanie lub przekazywanie jakiegokolwiek tekstu, obrazów, grafiki, logo, przycisków, ikon i wizerunków, jak również selekcja i układanie powyższych elementów oraz jakichkolwiek bazowych kodów źródłowych i oprogramowania, dla jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych bez uzyskania wcześniejszej zgody Malinowych Obcasów.
Niedozwolone jest dostosowywanie, zmienianie lub tworzenie jakiegokolwiek z materiałów lub informacji zamieszczonych na niniejszej stronie lub jej wykorzystywanie do innych celów niż wykorzystanie na własny, niekomercyjny użytek. Niniejszym wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z tej strony wyłącznie do celów zgodnych z prawem.


Znaki handlowe

Wszystkie nazwy, obrazy, znaki logo identyfikujące firmę Malinowe Obcasy stanowią własność firmy Malinowe Obcasy, która nie zezwala na ich wykorzystywanie przez jakąkolwiek osobę inną niż ich posiadacze. Wszelkie tego rodzaju przypadki wykorzystania stanowią naruszenie praw posiadacza.


Wyłączenie odpowiedzialności za działalność osób trzecich

Malinowe Obcasy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, tekst, nazwy, obrazy, zdjęcia, oraz inne materiały (bez ograniczeń) stworzone i zamieszczone na naszej stronie przez jej Użytkowników bez naszej wiedzy i poza naszą kontrolą. Użytkownik akceptuje fakt, że udostępniając nasza stronę do publicznego użytku Malinowe Obcasy nie rozpowszechniają celowo niechcianych treści, które mogą pojawić się na stronie w związku z działaniem osób trzecich i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z takim niezamierzonym przez nas działaniem. Jednocześnie Malinowe Obcasy zastrzegają sobie prawo do zablokowania lub usuwania informacji, tekstów, nazw, obrazów, zdjęć, oraz innych materiałów (bez ograniczeń) które mogą być: obraźliwe, znieważające, nieprzyzwoite, fałszywe, złudne, nieprawdziwe, są naruszeniem praw autorskich, znaków handlowych lub innej własności intelektualnej oraz gdy są obraźliwe lub w inny sposób nieakceptowalne dla Malinowych Obcasów.


Zwolnienie z odszkodowań

Użytkownik zgadza się nie żądać żadnych odszkodowań od Malinowych Obcasów i/lub ich pracowników w związku ze stratami, wydatkami, zniszczeniami i kosztami (włączając koszty postępowania sadowego) mogącymi wyniknąć z naruszenia postanowień regulaminu oraz działań związanych z obsługą własnego konta (włączając zaniedbanie i działania bezprawne) przez Użytkownika oraz jakąkolwiek inna osobę mającą dostęp do konta internetowego Użytkownika.


Postanowienia końcowe

Powyższy regulamin w całej swojej treści jest wiążący dla wszystkich Użytkowników strony www.malinoweobcasy.pl
i wypiera w całości wszystkie poprzednie pisemne lub ustne postanowienia istniejące pomiędzy stronami.